Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική: 20ός Αιώνας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις