Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις