15η Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει