Η Ταράτσα του Φοίβου: Summer in the city
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει