Ο Σταύρος Παζαρέντζης και ο Ζαφείρης Μελάς μαζί με Σερέτη, Ρωμανό, Τριανταφυλλίδου, Πάχης, Σαρμπίνο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει