Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Αρχαίο Θέατρο Δίου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει