ΣΤΙΧΟΙΜΑ LIVE ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει