Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας, Μαρίζα Ρίζου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις