Η Ελένη Βιτάλη στη Ρόδο!
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει