Γιώτα Νέγκα - Αρχαίο Θέατρο Δίον
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει