Σαμπάνης & Josephine στα Αστέρια Live Μορφάτι
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει