Σωκράτης Μάλαμας | Θέατρο Γης | Θεσσαλονίκη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει