Χρήστος Παρασκευόπουλος - Καινούργιοι Ορίζοντες
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει