Εν χορδαίς και οργάνω
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει