Για τον Παύλό Σιδηρόπουλο με τον Χρήστο Θηβαίο και τον Δημήτρη Καρρά