Σωκράτης Μάλαμας - Λεύκτρα Βοιωτίας
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει