Ρωμαίικο Αντάμωμα Αλληλεγγύης στο Χάνι της Γραβιάς
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει