Συναισθησία: Nalyssa Green σε Μπλε και Κόκκινο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει