ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  4/8
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει