ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ-ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις