ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ-ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει