ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ - Να΄τανε το 21
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει