Κύκλος Μουσικής στο θέατρο Πόρτα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει