«Άγιος Έρωτας»
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει