Μία χώρα, μια φωνή
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει