Μίλτος Πασχαλίδης στο Δημ. Στάδιο Π. Φώκαιας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις