Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μονή Λαζαριστών
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις