Ο Βαγγέλης Δούβαλης στη μουσική σκηνή Σφίγγα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις