Οι Manitarock στο Ανοιχτο θεατρο Νεαπολης
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις