Εργαστήρι Ελλ. Μουσικής-Παντελής Θαλασσινός
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις