Εργαστήρι Ελλ. Μουσικής-Παντελής Θαλασσινός
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει