Εργαστήρι Ελληνικής μουσικής με Βασίλη Λέκκα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις