Σίμος Παπάνας: Μονομαχίες του Baroque
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει