Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Χρήστος Θηβαίος - Μίλτος Πασχαλίδης
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει