ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ-  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ Τρεις Συνθέτες Παρουσιάζουν
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει