Συναυλία Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει