ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει