Το piano στα forte του, 2015
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει