ΖΩΡΖ ΠΙΛΑΛΙ
Περιγραφή

«Οχλοδοξία»

Ανακοινώνουμεν εις εκλεκτόν φιλοθεάμον κοινόν της ημετέρας συμπρωτευούσης τη σύγχρονην σατιρικήν παράστασιν «Οχλοδοξία».

Ο ύστατος εφηβισμός ενός γηραλέου κόσμου.
Τα περίεργα και παράδοξα συμβεβηκότα άτινα παριστάνονται και ιστορούνται εις την σκηνήν δύνανται να προξενήσουν εις το φιλοθεάμον κοινόν της Θεσσαλονίκης ρίγη διανοητικής συγκινήσεως.

Political correct: Η ηθικολογία της αθεάτριστης διανόησης
και ο αντίλογος της «Συνηγορίας υπέρ του μίσους».
Ερντoγάν: ο πτωχός μικροπωλητής όστις έμελλε να ηγεμονεύσει.
Νεκροφιέστα: Ο ύστατος ελιγμός ενός εκ των Σοστακόβιτς.
Μιμίαμβος: Αττικίζοντες μαρξιστές ηθοποιοί οίτινες εξαιρούν την αττικήν κωμωδίαν.
O αισχρολόγιος: Ο υπερλεξικός καθηγητής Ζ. όστις βωμολοχώντας σεμνοτυφεί.
Τραγελαφικόν ηχοϊστόρημα με τίτλον «Ο απέθαντος Ρωμιός, το θλιβερόν φάσμα των Βαλκανίων».
Εις την προθήκην της λαϊκής εντέχνου τραγουδοποιΐας μας εκθέτουμεν τα ανεκτίμητα faux bijoux των γυναικείων συναισθημάτων.
Να προσέλθετε εξ άπαντος άπαντες διότι το ποιητικόν μας έργον θα παραστεί άπαξ, την 1ην Φεβρουαρίου εις τον πασίγνωστον μουσικόν κλωβόν Principal Club Theater.

Μερικοί εκ των τίτλων οίτινες θέλουν διαφωτίσουν το φιλοθεάμον κοινόν δια το περιεχόμενον της θεατρικής ιδιοφυούς σατιρικής παραστάσεως: "Οχλοδοξία."

www.principalclub.com

[www.facebook.com/principalclub|http://www.facebook.com/principalclub]

διαβάστε περισσότερα
Παραγωγή

Principal Pro E.E.

Διεύθυνση
26ης Οκτωβρίου 47
Πόλη
Θεσσαλονικη
T.K.
54627
Τηλέφωνο
2310428088
Email
pavlos@principalclub.com
ΔΟΥ
A’ Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ
801265235
Εκδηλώσεις
  • ΖΩΡΖ ΠΙΛΑΛΙ - Principal Club Theater
Χρειάζεστε βοήθεια;
Online booking requires cookies.
Please click here to continue.