Ρόδος: Ο Rack στο Colorado Club
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις