ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - Κονσέρτο Αγάπης για τα Παιδιά της "Μέριμνας"