Η Ελεύθερία Αρβανιτάκη στην Τεχνόπολη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει