Γρανίτα από Ντισκοτέκ - The 80s & 90s PARTY!
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει