«Σχεδία» Live!
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει