Χάρης Λαμπράκης Quartet
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει