Καρίπης & Κλωνής feat. Κυμκιρίδης & Λημάκης
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει