Μουσικό ταξίδι "Μ΄άλλον troppo!"
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει