«Σταύρος Κυριακάκης & The 3 Amateurs»
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει