Ο Ελύτης συναντά τον Eluard
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει