Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στα Μουδανιά
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει