Γκαλά όπερας
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει